چک پوینت ارگونومی

چک پوینت ارگونومی

فایل قابل دانلود زیر یکی از بهترین و کارآمدترین کتب زبان فارسی در خصوص چک پوینت های ارگونومی در محیط های کاری می باشد . (پیشنهاد ویژه)

بیومکانیک

این جزء، عمدتاً به بررسی فیزیکی و کاربرد اطلاعات به دست آمده در طراحی همهٔ سخت‌افزارهایی مربوط است که درمحیط کار، خانه و اوقات فراغت مورد استفاده قرار می‌گیرد

(مثل ابزار، وسایل، میز، صندلی، نشانگرها، کنترل و…)

ارگونومی محیطی

این جزء با توانایی‌ها و محدودیت‌های انسان در برابر عوامل گوناگون محیطی مانند روشنایی و… سروکار دارد.

از این جزء در طراحی محیط کار انسان استفاده می‌شود.

ارگونومی نرم‌افزار یا شناختی

این جزء ارگونومی با فعالیت‌های مانند پردازش اطلاعات، استدلال، و حل مسائل در ارتباط است.

این جزء به چگونگی دریافت و پردازش اطلاعات در انسان می‌پردازد

ارگونومی کلان

تازه‌ترین جزء ارگونومی است و به ریز سامانه‌ها یعنی انسان، ماشین و محیط توجه ویژه دارد

برخی مباحث مطرح

آنتروپومتری

از دو واژهٔ یونانی آنتروپوس به معنای انسان و مترین به معنای اندازه‌گیری و سنجش برگرفته شده‌است.

این علم با اندازه‌گیری ابعاد و دیگر ویژگی‌های جسمانی سروکار دارد.

فیزیولوژی کار

شاخه‌ای از فیزیولوژی انسان است که اعمال و چگونگی کارکرد بافت‌ها و اندام‌ها را به هنگام کار توضیح می‌دهد

فیزیولوژی محیط

در فیزیولوژی محیط، اثرات شرایط و عوامل محیطی مانند صدا و… بر فیزیولوژی بدن انسان بررسی می‌شود

آسیب‌ها و عوارض ناشی از عوامل مکانیکی و ارگونومیکی نامناسب

آسیب‌های ناشی از حرکت‌های تکراری

آسیب‌های ناحیه‌ای اسکلتی-ماهیچه‌ای

پینه بستن

بورسیت

هیگروما

تعاریف مرتبط

  • بیومکانیک
  • بهداشت حرفه‌ای
  • طب کار
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی صنایع
  • روان‌شناسی مهندسی
  • تعامل انسان و رایانه