مجموعه چک لیستهای ایمنی کارگاه

دانلود فایل اکسل شامل کلیه چک لیست های ایمنی کارگاه شامل :

ایمنی برق، ایمنی جوشکاری، ابزارهای دستی، ماشین آلات، کپسولهای تحت فشار، انبارها، کوره ها، ایمنی در برابر حریق می باشد.

چکیده :

فعالیت های ساختمانی و عمرانی با توجه به فراگیر بودن و همچنین تنوع فعالیت ها و خطرات و عوامل مضر، یکی از پر مخاطره ترین صنایع در سطح دنیا بوده است و در اغلب کشور ها در صدر فعالیت های حادثه آفرین قرار دارد. صنعت ساختمان بر خلاف سایر صنایع به طور فیزیکی در نقاط مخلف پراکنده بوده و لذا نظارت بر ایمنی و بهداشت در آنها با چالش های فراوانی مواجه است. در حال حاضر تکرار حوادث ناشی از خطا های انسانی، ایمنی را به یک مسله مهم تبدیل کرده است.انسان در چرخه تولید جایگاه مهمی داشته و هیچ انسانی را نمی توان مانند سایر نهاد های تولیدی مصرف شدنی دانست. مرگهای مرتبط با حوادث ناشی از کار علاوه بر اتلاف سرمایه های سخت افزاری، باعث اتلاف عمر، سال های کاری و هزینه های مرتبط می گردند. از همین رو کنترل نرخ حوادث در زنجیره تولید همواره یکی از تلا شهای مستمر بشر بوده است . از این رو در پژوهش حاظر به بررسی ایمنی و هزینه های ناشی از عدم رعایت آن در کارگاه های ساختمانی پرداخته شد.

انسان در چرخه تولید جایگاه مهمی داشته و هیچ انسانی را نمی توان مانند سایر نهاد های تولیدی مصرف شدنی دانست. مرگهای مرتبط با حوادث ناشی از کار علاوه بر اتلاف سرمایه های سخت افزاری، باعث اتلاف عمر، سال های کاری و هزینه های مرتبط می گردند. از همین رو کنترل نرخ حوادث در زنجیره تولید همواره یکی از تلا شهای مستمر بشر بوده است . از این رو در پژوهش حاظر به بررسی ایمنی و هزینه های ناشی از عدم رعایت آن در کارگاه های ساختمانی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها:

ایمنی، کارگاه ساختمانی، هزینه حادثه ، ایمنی ماشین آلات