مدیریت ایمنی فرآیند PSM

دانلود رایگان فایل آموزشی بسیار عالی در خصوص مدیریت ایمنی فرآیند Process Safety Management در قالب یک فایل PDF . آموزش ایمنی فرآیند.

مقدمه

در طی چندین سال، انتشار ناخواسته گازها و مایعات قابل اشتعال و واکنش شیمیایی در فرآیندهایی که دارای مواد شیمیایی خیلی خطرناک هستند گزارش شده است. حوادث همچنان در منابع متفاوتی که از مواد شیمیایی خطرناک، سمی، واکنش زا، قابل اشتعال، انفجار و یا ترکیبی از آنها استفاده می کنند اتفاق می افتد. جدای از صنعتی که این نوع مواد شیمیایی را استفاده می کند به هر حال در هر لحظه پتانسیل وقوع حوادث نشت این مواد در حالی که به درستی کنترل نشده، وجود دارد. این موضوع می تواند به نوبه خود باعث وقوع یک فاجعه گردد.

حوادث فاجعه بار در مدیریت ایمنی فرآیند

– حادثه بوپال هند در سال ۱۹۸۴ که منجر به مرگ ۲۰۰۰ نفر شد.

– حادثه شرکت نفتی فیلیپس در سال ۱۹۸۹ در پاسادنا که منجر به مرگ ۲۳ نفر و زخمی شدن ۱۳۲ نفر شد.

– حادثه BASF در شهر سینسیناتی در سال ۱۹۹۰ که منجر به مرگ ۲ نفر شد.

– حادثه IMC در شهر استرلینگتون در سال ۱۹۹۱ که منجر به مرگ ۸ نفر و زخمی شدن ۱۲۸ نفر شد.

اگرچه این حوادث فاجعه بار باعث توجه کشورها به پتانسیل این گونه حوادث شده است، گزارشات مربوط به تعداد زیادی دیگر از حوادث مشابه که اهمیت کمتری داشته اند در بخش‌های عمومی منتشر شده است.

حوادث مواد شیمیایی خطرناک به عنوان یک تهدید آشکار برای کارکنان محسوب می‌شوند و یک انگیزه قومی ملی و بین المللی برای توسعه و ایجاد قوانین و سیاست های کاهش و حذف پتانسیل وقوع چنین رویدادهایی ایجاد کرده است.

تاریخچه مدیریت ایمنی فرآیند

در۱۷ جولای سال ۱۹۹۰ سازمان OSHA، استاندارد ” مدیریت ایمنی فرآیند مواد شیمیایی خطرناک ” با کد فدرالی (۵۵FR29150) منتشر کرد و در بردارنده الزامات مربوط به مدیریت خطرات مرتبط با فرآیندهایی است که از مواد شیمیایی خیلی خطرناک استفاده می کنند. تا بدین وسیله یک محیط کاری سالم و ایمن را تضمین نماید.

در جزوه مدیریت ایمنی فرایند PSM به موضوعات زیر اشاره شده است:

اهم مطالب

 • تعاریف و مفاهیم ابتدایی
 • مروری بر انواع حوادث فرایند
 • مدیریت ایمنی فرایند PSM
 • آشنایی با روشهای شناسایی خطر
 • ریسک: مفهوم، کاربرد و روش های ارزیابی
 • خطای انسانی و نقش آن در حوادث
 • مباحث تکمیلی ایمنی فرایند

مدیریت ایمنی فرایند چیست؟

هدف اصلی در ایمنی فرایند جلوگیری از وقوع حوادث فرایندی است.


حوادث فرایندی عمدتاَ شامل :

۱- آتش سوزی

 • آتش فورانی (Jet Fire)
 • آتش ناگهانی (Flash Fire)
 • آتش استخری(Pool FIre)
 • آتش کروی (Fire Ball)

۲- انفجار

 • انفجار ابر گاز (VCE)
 • BLEVE
 • انفجار فضای بسته (CE)
 • انفجار فیزیکی (Physical Explosion)
 • انفجار غبار(Dust Explosion)

۳- انتشار گار

 • انشتار گاز سمی (TOXIC)

با دانلود فایل آموزشی فوق ، قادر خواهید شناختی عملی نسبت به مدیریت ایمنی فرآیند کسب نمایید .

ضمنا مشاهده لینک زیر نیز پیشنهاد می گردد.

مطالب مرتبط