دستورالعمل آشپزخانه و غذاخوری

دانلود رایگان فایل دستورالعمل آشپزخانه و غذاخوری . از این فایل بعنوان یک منبع اطلاعاتی کمکی جهت تدوین دستورالعمل برای آشپزخانه و غذاخوری استفاده کنید.

ضرورت ایمنی و بهداشت در آشپزخانه صنعتی

  • با توجه به ضرورت ارتقای شاخص های بهداشتی به منظور افزایش پارامتر های ایمنی در غذا و نوشیدنی امروزه استقرار نظام ها و آیین نامه های استاندارد مطابق با آخرین یافته های علمی در سراسر جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

HACCP چیست ؟

HACCP وسیله ای است برای ارزیابی خطرات و برقراری سیستم های کنترل که بیشتر بر پیشگیری تاکید دارد تا آزمون فرآورده های نهایی. این سیستم می تواند در طول زنجیره غذایی از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی به کار گرفته شود.

امتیازات HACCP

امتیازات این سیستم علاوه بر تامین ایمنی مواد غذایی، عبارتند از استفاده بهتر از منابع و پاسخ های سریع تر به مشکلات، بعلاوه استفاده از این سیستم می تواند به ارتقا تجارت بین المللی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی کمک کند .

برای موفقیت HACCP چه کنیم؟

جهت موفقیت در اجرای سیستم HACCP ، تعهد و درگیر شدن مدیریت و همچنین کار گروه ها مورد نیاز است. این سیستم با سایر سیستم های مدیریت کیفیت مانند ایزو ۹۰۰۰ و ایزو ۱۴۰۰۰ و … سازگار می باشد و بهترین سیستم برای مدیریت ایمنی مواد غذایی شناخته شده است.

مطالب مرتبط